Privacy verklaring

Inleiding
Hondenschool Lingewaard neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@hondenschoollingewaard.nl

 

Wie is Hondenschool Lingewaard?
Hondenschool Lingewaard is een hondenschool, aan de Hoeksehofstraat 2a te Ressen, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 09097795.

 

Hoe gebruikt Hondenschool Lingewaard jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hondenschool Lingewaard persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Hondenschool Lingewaard voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Hondenschool Lingewaard worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Beheer van bestellingen + Afhandelen klachten + Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, KvK nummer, btw nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf + Afhandelen klachten + Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: CRM
Gegevens: Bedrijfsgegevens, Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Bedrijfsnaam, Naam, Foto, Recensie
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Gegevens verstrekt tijdens het chatgesprek
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, IBAN, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Gewoonten, Surfgedrag, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Hondenschool Lingewaard  heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage
Je kunt je eigen (persoons-) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Hondenschool Lingewaard over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Hondenschool Lingewaard. Je kunt verzoeken dat Hondenschool Lingewaard je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Hondenschool Lingewaard te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hondenschool Lingewaard of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Hondenschool Lingewaard te verkrijgen. Hondenschool Lingewaard zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hondenschool Lingewaard je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Hondenschool Lingewaard
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hondenschoollingewaard.nl

Hondenschool Lingewaard zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Hondenschool Lingewaard een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Hondenschool Lingewaard je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers.
Het kan zijn dat Hondenschool Lingewaard verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hondenschool Lingewaard ze?
Op dit moment maakt Hondenschool Lingewaard geen gebruik van cookies op de website. Mocht dit in de toekomst wel gebeuren, dan vind je hier een stukje uitleg over de eventuele cookies die we gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Hondenschool Lingewaard  worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of elk ander apparaat, hierna te noemen “apparaat” worden opgeslagen. De cookies die via de website van Hondenschool Lingewaard worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device finger printing.

 

Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd?
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacy Verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Hondenschool Lingewaard je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@hondenschoollingewaard.nl  Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Hondenschool Lingewaard jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@hondenschoollingewaard.nl Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

KLACHTENAFHANDELING

 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u.

Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert. 

Bespreek uw klacht eerst.

Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met uw instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag!

Komt u er niet uit met de instructeur, neem dan contact op met B. van Hilst

Officiële klacht indienen

Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van B. van Hilst versturen.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Wat doen wij met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

een korte beschrijving van uw klacht;

hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;

op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling

De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij de eigenaar/ De klachtverantwoordelijke van de hondenschool.

Verloop behandeling klacht

Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

SPPD

Heeft u een klacht over de kwaliteit of trainingsmethoden van één van onze instructeurs en komt u er met ons niet uit? Dan heeft u ook de mogelijkheid om zich te wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen). Om uw klacht door de SPPD te laten behandelen is het wel noodzakelijk dat de betreffende instructeur voldoet aan de accreditatievoorwaarden van de SPPD en zich hierbij heeft aangemeld.

Een overzicht van alle bij de SPPD aangesloten Kynologisch Instructeurs treft u aan op www.sppd.nl/instructeurs.html

Voor alle overige klachten kunt u gewoon bij ons terecht.