Algemene voorwaarden

 Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Wij gaan ervan uit dat je van deze voorwaarden op de hoogte bent als je gebruik maakt van een van onze cursussen of diensten. 

Inschrijving en betalingsvoorwaarden 

1. Inschrijven voor een cursus gebeurt via een eigen account in Kennel Care. 

2. In de puppycursus zijn puppen tussen de 8 en 16 weken welkom. Is de pup 15 weken op de eerste lesdag, dan wordt er verzocht deze aan de Jbog cursus mee te laten doen. 

3. Als cursist ben je verplicht een WA verzekering te hebben. Kijk hiervoor je polis na. 

4. Betaling van de cursus gebeurt per bank. 

5. Na betaling van het cursusgeld is de inschrijving definitief.

6. Bij Hondenschool Lingewaard moet de hond ingeënt zijn volgens de voor zijn/haar leeftijd geldende entingen of titerbepaling. Deze kun je zelf uploaden in je Kennel Care account. 

7. Wisseling van cursusdag tijdens een al lopende cursus is niet mogelijk omdat wij in vaste groepen van max. 6 cursisten trainen en deze meestal volgeboekt zijn. 

8. Onze sponsor Belcando levert voor ons de puppypakketten, en zal cursisten éénmalig een aanbieding sturen via de email. Wil je dit niet, geeft dit dan ook aan door een mail te sturen naar info@hondenschoollingewaard.nl !! 

 

Afmelden of annuleren van de lessen (cursus) 

1. De les dient door de cursist zo vroeg mogelijk afgemeld te worden. Dit kan via het account in Kennel Care, per mail of app. 

2. Alle lesdagen zijn bij aanvang van de cursus bekend waardoor het niet mogelijk is om een les in te halen op een ander tijdstip. Je hebt dan ook geen recht op restitutie van deze les. 

3. Lessen gaan altijd door tenzij deze door de hondenschool afgemeld worden. 

4. Mededelingen over wijziging of annulering van een les worden via de mail/ app en op de website gecommuniceerd. Dit gebeurt bij de avondlessen voor 17:00, en bij lessen overdags voor 09:00. 

5. Lessen die door ons worden afgezegd, worden altijd doorgeschoven naar een latere datum. Tel dus altijd méér dan 10 weken voor de training! 

6. Annuleren 2 weken voor aanvang van de eerste les is de cursist 80% van het inschrijfgeld verschuldigd. 

7. Indien door bijzondere omstandigheden de cursus moet worden beëindigd, dient er te worden overlegd met Hondenschool Lingewaard. Eerst na overlegging zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van eventueel al gelopen lessen. 

8. Indien door ziekte de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt er gekeken naar de andere mogelijkheden of het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten, aan de cursist gerestitueerd. 

 

Algemene regels 

1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. 

2. De hond dient voor aanvang goed te zijn uitgelaten. Laat je de hond uit rondom onze locatie, dan ruim je de ontlasting op! Het is niet de bedoeling dat de omgeving overlast van onze hondenschool heeft. Op onze locatie staan genoeg vuilnisbakken. 

3. De deelnemende hond draagt een halsband, of Y-tuig aan een gewone lijn van minimaal 1.50 lang. Sliplijnen, kettingen en alle andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan. 

4. Honden dienen onder alle omstandigheden aangelijnd te zijn! Zowel op als rondom de trainingslocatie. 

5. Laat honden niet met elkaar spelen! Zeker niet aangelijnd! 

6. Loopse teven zijn welkom op de hondenschool vóór de 10e dag en na de 14e dag van de loopsheid. Mits de hond zich oké genoeg voelt voor de les. Bespreek dit van te voren met de desbetreffende trainer. 

7. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet deelnemen aan de les. In verband met de veiligheid dienen kinderen altijd onder toezicht van de ouder te blijven en is het niet toegestaan om te spelen tijdens de les. Ze mogen uiteraard wel mee komen om te kijken. Liefst maar 1 kind per ouder. 

8. Het gebruiken van de agility materialen is niet toegestaan zonder toestemming én toezicht van een agility trainer! 

9. Het is verboden te roken op ons trainingsterrein. Roken op de parkeerplaats is wel toegestaan. Parkeren kan op onze eigen parkeerplaats. Rijd hier stapvoets! En houd rekening met elkaar. 

 

Aansprakelijkheid 

1. Men moet zich realiseren dat men onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk is en blijft voor alle eventuele schade aangericht door jouw hond. 

2. Komen er gezinsleden mee naar de cursus dan dienen ook deze zich te houden aan de afspraken. Om het tijdens de trainingen rustig te houden adviseren wij om met niet meer dan 2 personen per hond naar de les te komen. 

3. Houd honden aangelijnd en op afstand (minimaal 2 meter) van andere honden! 

4. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden. 

5. Hondenschool Lingewaard neemt geen verantwoordelijkheid bij het niet bereiken van het trainingsdoel/ of terugval in het gedrag van de hond. Dit omdat het gedrag door meer invloeden ook buiten de hondenschool om ontstaat en wij hier geen zicht en/ of invloed op hebben.