Titersessie op de hondenschool

Op zaterdagmiddag 20 Mei 2023 komt Karin Salomons weer op de hondenschool voor een titersessie.
Je kunt je hiervoor opgeven door onze trainer Marscha te mailen op masja31@hotmail.com